Üye olarak daha fazla etkileşim sağlayabilirsiniz

Antik Mısır Uygarlığı

1) Kuzey Afrika'da NİL nehri ve etrafında kurulmuş olan bir medeniyettir.
2) Etrafının çöl ve denizlerle kaplı olması kendine özgü bir medeniyet kurmalarına sebep olmuştur.
3) Mısır Uygarlığı da Mezopotamya Uygarlığı gibi “Ana Kaynak” uygarlıktır.
4) NOM adı verilen şehir devletleri varken, Kral MENES'ten itibaren merkezi krallık haline gelmişlerdir. (MÖ. 3000)
5) Mısırlılar Tanrı – Kral olarak nitelendirilen “Firavunlar” tarafından yönetilmiştir. Bu durum Firavunlara sınırsız bir güç kazandırmıştır.
6) Halk, Rahipler, Din adamları, askerler, tüccarlar, çiftçiler ve köleler olarak sosyal sınıflara ayrılmıştı.
7) Mısırlılar tarım, ticaret ve madencilikle uğraşmışlardır.
8) MÖ. 525'te Persler, MÖ.333'te de Büyük İskender tarafından işgal edilmiştir.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ
* Çok tanrılı inançları vardı. Ölümden sonraki hayata inanmışlardır. Öldükten sonra tekrar dirilmeyi vücudun bozulmamasına bağlayan Mısırlılar, ölülerini “Mumyalamışlar” ve mumyacılığı milli sanat haline getirmişlerdir. Mumyalama sırasında insan anatomisini öğrenen Mısırlılar “Tıp ve eczacılık” alanında da önemli gelişme göstermişlerdir.
* Firavunları adına yaptıkları Karnak ve Luksor tapınaklarının yanında, uzun süre dünyanın 7 harikası arasında sayılan “Piramit” denilen anıt mezarları oldukça ünlüdür. Ayrıca insan başlı aslan gövdeli “Sfenks” adı verilen heykelleri oldukça dikkat çekicidir. Halk için yapılan mezarlara ise “Labirent” adı verilmektedir.
* Hiyeroglif (resim) yazısını kullandılar. Yazılarını PAPİRÜS adı verilen bitki yapraklarına yazmışlardır.
* Suriye egemenliği için Hititlilerle savaştılar. Hititlilerle MÖ.1280’de tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan “Kadeş Antlaşması”nı imzaladılar.
* Nil Nehri’nin taşma zamanını önceden bilebilmek amacıyla rasathaneler kurmuşlar astronomide gelişmişlerdir. Böylece “Güneş Yılı” esasına dayalı bilinen ilk takvimi bulmuşlardır. gelişmişlerdi.
* Nil’in taşması sonucu tarla sınırlarının bozulması, Matematik ve Geometri alanında gelişmelerine de katkı sağlamıştır. Ondalık sayıları, Pi sayısını bulmuşlar, dört işlemi kullanmışlardır.

PİRAMİTLER
* Çoğu Eski ve Orta Krallık dönemine ait olan Firavunların anıt- mezarlarıdır. Mısır’da 100 den fazla piramit bulunmaktadır. Bunlar içerisinde en büyüğü olan uzun süre dünyanın 7 harikası arasında yer alan “Keops Piramidi”dir. MÖ 2560 yılında yapıldığı 146.58 metre yüksekliğinde her biri birkaç ton ağırlıkta olan 2 milyon taş bloktan 20 yılda yapıldığı ileri sürülmektedir. Piramidin tepesinin “ Kuzey Kutbunu” çevresinin ise “Ekvatorun uzunluğunu” temsil ettiği ileri sürülür.
* Kirletilmiş suyu, birkaç gün Piramit'in içine bırakırsanız; suyu arıtılmış olarak bulursunuz.
* Piramit'in içerisinde süt, birkaç gün süreyle taze kalır ve sonunda bozulmadan yoğurt haline gelir.
* Bitkiler, Piramit'in içinde daha hızlı büyürler. *Piramit'in içine bırakılmış su, 5 hafta süreyle bekletildikten sonra yüz losyonu olarak kullanılabilir.
* Çöp bidonu içindeki yemek artıkları, hiç koku vermeden Piramit içinde mumyalaşır.
* Kesik, yanık, sıyrık gibi yaralar Piramit'in içinde daha çabuk iyileşme eğilimi gösterir.
* Piramitlerin bazı odalarının içinde ne olduğu hakkında bir bilgi yoktur; araştırmacıların çoğu, ya içinde kayboldular ya da aynı yerde birkaç tur attılar, fakat içlerini göremediler.


Haritada Göster

Harita Göster
Görüntülenme Sayısı 161
  • Kategori : İLK UYGARLIKLAR
  • Kıta : AFRIKA
  • Ülke : EGYPT
  • Milat : Millattan Önce
  • Yıl :3050

Yorumlar


Image 2021-01-17 22:29:16

cem açar

asdas

Yorum Yapmanız İçin Üyelik Gerekmektedir

-Kitaplar-

İçeriğe Henüz Bir Kitap Eklenmedi